30 Haziran 2009 Salı

Yolyapı : Su Soğutma Kulelerinde Lider

Yolyapı, su soğutma kulelerinin tüm endüstriyel uygulamalarında mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri veren uzman bir kuruluştur. Firma, 1982 yılından itibaren sadece su soğutma kuleleri alanına odaklanmıştır. Yolyapı paket ve inşai tip olmak üzere iki tip ürün imal etmektedir. Ayrıca,tesislerde bulunan mevcut kuleler için ekspertiz, performans testi, kule bakımı ve revizyonu gibi hizmetler de sunmaktadır. Yolyapı su soğutma kuleleri Türkiye’de ve çevre ülkelerde 1700’ü aşkın tesiste kullanılmaktadır.

Su Soğutma Kulesi Nedir?

Su soğutma kulesi bir ısı uzaklaştırma ünitesidir. Su soğutma kuleleri, sistemden gelen sıcak suyu dolgu üzerine püskürterek ısı transferi sağlar. İçinden geçen suyun bir kısmını buharlaştırarak sistemdeki istenmeyen ısıyı atmosfere verir. Kalan su ise istenilen derecede soğur ve prosese geri gönderilir.

Yolyapı'nın Ürünleri

Yolyapı Su Soğutma Kuleleri iki çeşittir : Paket ve İnşai tip kuleler.

Paket tip su soğutma kulesi, su debisi saatte 0-1200m³ arasındaki tesislerde kullanılır. Alternatiflerine oranla daha uzun ömürlü bir malzeme olan Camelyaf Takviyeli Polyester’den (CTP) imal edilen paket tip su soğutma kulesinin, işletme ve bakım giderleri düşük olduğu gibi kullanımı da basittir. Modüler yapılarından ötürü, bir noktadan diğerine taşınması oldukça kolaydır.

İnşai tip su soğutma kulesi, su debisi saatte 200m³’ü aşan tesislerde kullanılır. Enerji santralleri, petrokimya tesisleri, rafineriler ve demir çelik fabrikaları inşai tip su soğutma kulesine ihtiyaç duyarlar. Bu kule, ana taşıyıcı kirişler ve kolonlar üzerine kurulur. Genel olarak CTP profil ve emprenyeli ahşap, kulenin taşıyıcı elemanıdır. Beton da aynı amaçla kullanılabilir. İnşai tip kulelerin montajı sahada, yerinde yapılmaktadır.

Her iki kule tipinde de, kulenin su ile temas halinde olan aksamları, sıcak daldırma galvanizli çelik, PVC, Polipropilen, CTP yada paslanmaz çeliktir.

Yolyapı'nın Hizmetleri

Yolyapı’nın verdiği hizmetler; ekspertiz ve performans testi ile kule bakımı ve revizyonundan oluşmaktadır. Yolyapı’nın uzman ekibi, müşterilerinin kullanmakta olduğu her marka su soğutma kulesini yerinde inceler. Firma, su ve hava debisi, giriş çıkış suyunun sıcaklığı ve yaş termometre değerlerini ölçerek kulenin mevcut durumunu ve ekonomik ömrünü tespit edip iyileştirme çalışmasından sonraki performans artışını öngörür. Kulenin bir kısmını veya tamamını yeni baştan yapmanın en uygun çözüm olduğu durumlarda ise Yolyapı revizyon hizmeti vermektedir.

Yolyapı, su soğutma kulesi alanında dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve aynı zamanda Türkiye piyasasındaki ihtiyaçlara göre araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket, sahip olduğu teknoloji ve uzman ekibiyle müşterilerinin ihtiyaç duyduğu soğutma işlemini sağlayacak en ekonomik ve en uzun ömürlü çözümü garanti eder.

Hedef : Tam Müşteri Memnuniyeti

Yolyapı, su soğutma kulelerini her müşterisinin farklı ihtiyaçlarına ve işletme şartlarına göre ele alarak projelendirir. Öncelikle bir mühendislik hizmeti vererek firmalara işletme ve bakım kolaylığı sağlayacak önerileri sunar. Firmanın ihtiyacını eksiksiz karşılayacak su soğutma kulesini kısa bir zaman içerisinde teslim ettikten sonra periyodik bakım, tamirat ve yedek parça gibi hizmetlerle müşteri memnuniyetini garantiler. Firmanın temel ilkesi, su soğutma kulesi konusunda sahip olduğu uzmanlığı müşterilerinin hizmetine sunmak ve onlara kendi şartlarına göre özel tasarlanmış, en verimli performansı sağlayacak kuleleri vermektir.

Su Soğutma Kuleleri ve Çeşitleri

Su Soğutma Sistemleri fabrika ve tesislerde en zor şartlarda, sürekli rutubetli ortamında çalışırlar.

Yolyapı, Aksiyal Fanlı Su Soğutma Kuleleri’ni en son teknoloji ile üretip montajını hizmetinize sunmaktadır.

Yatırım maliyetleri ve işletme verimliliği düşünüldüğünde, kulelerin sürekli etkin bir şekilde kullanabilmesi bakım ve kullanım talimatlarının düzenli biçimde uygulanmasından geçmektedir.

İlk işletmeye alma dahil, işletme ve bakım talimatlarına gösterilen özen, sistemde meydana gelebilecek olası büyük hasarları önleyeceği gibi bakım ve onarıma ayrılan zaman ve masrafı en aza indirecektir. Periyodik bakım ise sistemin sorunsuz çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

Hedefimiz, sürekli performans ve uzun ömürlü çalışma yolunda, bakım kitapçığının sorunlar çıktığında müracaat edilen değil, sürekli el altında tutulup kullanılan bir kaynak olmasıdır.


SU SOĞUTMA KULESİ ÇEŞİTLERİ

Su Soğutma Kuleleri işletme ve bakım şartlarına uygun olarak ekonomik ömür, yatırım maliyeti , imal ve montaj süresi göz önünde bulundurularak seçilirler.

1. PAKET KULELER

1.1. SKC CTP (Cam Takviyeli Polyester) SU SOĞUTMA KULELERİ

Paket tip su soğutma kuleleri, su debisi saatte 0-1200m³ arasındaki tesislerde kullanılırlar. Alternatiflerine oranla daha uzun ömürlü bir malzeme olan Camelyaf Takviyeli Polyester’den (CTP) imal edilen paket tip su soğutma kulelerinin, işletme ve bakım giderleri düşük ve kullanımları kolaydır.CTP paket tip kuleler kendi kategorilerinde en kaliteli su soğutma kuleleridir.
Kule gövdesi ile taşıyıcı kiriş ve kolonlar, CTP’den imal edilirler. Damla tutucu, su dağıtım sistemi, dolgu elemanları gibi soğutma suyu ile direk temasta olan kule elemanları paslanmaya karşı dayanıklı PVC, Polipropilen (PP), CTP veya paslanmaz metalden oluşur. İsteğe bağlı olarak, kulenin en alt kısmında bulunan soğutulmuş su toplama havuzu da CTP malzemeden imal edilir.

Paket tip kuleler, kurulduktan sonra gerekirse kolayca kaldırılıp taşınabilirler. Modüler bir yapıya sahiptirler. Kullanılan malzemeler korozyona karşı dayanıklı ve birbiriyle uyumlu olduğundan CTP paket tip kuleler diğer alternatif malzemeden yapılan kulelere göre çok daha uzun ömürlüdür.

- CTP kule dış duvarları malzeme özelliklerinden dolayı boya gerektirmez.
- Dış yüzey temizliği kule çalışmaz halde iken su ile kolayca yapılabilir.

2. İNŞAİ KULELER

İnşai tip kuleler genellikle yüksek kapasiteli su debilerinin çevrildiği işletmelerde tercih edilmektedir. Enerji Santralleri, Petro-Kimya, Rafineri, Demir Çelik Fabrikaları v.b. işletmelerin yanında orta ölçekli işletmelerde kısa sürede inşa edilebilmeleri ve uzun ömürlü olmalarından dolayı tercih edilebilirler.

Bu kuleler, ana taşıyıcı kirişler ve kolonlar üzerine kurulurlar. Diğer parçalar sahaya getirilerek kuleyi oluşturacak şekilde montajları yapılır.

Kulenin taşıyıcı ana konstrüksiyon malzemesinin belirlenmesinde ekonomik ömür, yatırım maliyeti ve yapım süresi rol oynar. Yaygın olarak emprenyeli ahşap kullanıldığı gibi, betonarme veya cam takviyeli polyester (CTP) de ana taşıyıcı konstrüksiyon malzemeleri olarak kullanılabilir. Kulenin diğer elemanlarını oluşturan damla tutucu, su dağıtım sistemi, dolgu elemanları gibi soğutma suyu ile direk temasta olan parçalar ise paslanmaya karşı dayanıklı PVC, PP (Polipropilen), CTP SDG kaplı çelik ve AISI paslanmaz metalden oluşur.

Su soğutma kulesinin yerleştirileceği betonarme alt yapı, aynı zamanda soğutulmuş su havuzu olarak kullanılır. Bu tip kulelerde proje, müşterimizin işletme şartları ve ihtiyaç duyduğu soğutma kapasitesine göre, şirketimiz ile yapacağı bilgi alışverişi sonucunda oluşturulur.

Su Soğutma Kulelerini çok sayıda bitişik hücrelerden oluşturmak mümkündür. Hücre sayısı belirlenmesinde;
- İşletme randımanı,
- Bakım kolaylığı,
- Arıza durumlarında işletmenin devre dışı kalmaması,
- Kullanılan mekanik ve hidrolik kule elemanlarından yedek parça tutma kolaylığı v.b. etkenler göz önünde tutulur.


2.1. SKA-EMPRENYELİ AHŞAP SU SOĞUTMA KULELERİ

Emprenyeli Ahşap teknolojisi ile üretilmiş çeşitli ölçülerde hazırlanmış kolon, kiriş ve gergi sistemlerinden oluşturulan karkas yapıya sahip su soğutma kuleleri ülkemizde ve dünyada çok uzun süredir kullanılmaktadır.

Emprenyeli ahşap malzeme, kuleyi oluşturan parçaların kule içerisine yerleştirilmesi için gerekli katların, gergi sistemlerinin, merdiven, korkulukların ve güvertenin oluşturulmasında kullanılırlar.

Projeye uygun çeşitli kesitlerde üretilmiş profiller atölye ortamında uygun boylarda kesme ve delme işlemlerine tabi tutulurlar. Demonte olarak montaj sahasına getirilmiş olan profiller, tamamı paslanmaz malzemeden üretilmiş bağlantı elemanları ile usulüne uygun olarak birleştirilerek ana yapının oluşturulması sağlanır.

2.2. SKP-PULTRUZYON KONSTRUKSİYON SU SOĞUTMA KULESİ

Kuleyi oluşturan farklı ebatlardaki profiller, kotların, gergi sistemlerinin, merdivenin, korkulukların ve güvertenin oluşturulmasında kullanılırlar.

Projeye uygun çeşitli kesitlere sahip profiller, atölye ortamında uygun boylarda kesme ve delme işlemlerine tabi tutulurlar. Demonte olarak montaj sahasına getirilerek tamamı ile paslanmaz malzemeden üretilmiş bağlantı elemanları ile usulüne uygun olarak birleştirilerek ana yapının oluşturulması sağlanır.